Regs automàtics

Reg per aspersió emergent

Principis
El desenvolupament i manteniment de zones verdes comporta la necessitat de disposar d'un sistema de reg eficaç. L'evolució dels sistemes manuals ha portat a l'aplicació de sistemes de reg per aspersió, molt freqüentment emprats per el reg de jardins.
En aquest tipus de reg l'aigua es pulveritza; per aquest motiu l'estalvi d'aigua és considerable ja que s'aprofita pràcticament al 100%, a més, unit a la possibilitat (sempre aconsellada) que l'horari de regat, programat a través d'un sistema de control electrònic, es produeixi en horari nocturn, ajuda a que l'aprofitament i estalvi de l'aigua sigui encara molt millor, contribuint així a aportar el nostre granet de sorra en el sosteniment mediambiental.
 
Evolució Técnica
Els equips de reg per aspersió que inicialment s'utilitzaven basaven el seu funcionament principalment en aspersors d'impacte que es col·locaven regularment sobre el terreny i es retiraven una vegada complerta la seva funció.
Posteriorment per la facilitat d'aplicació, per evitar elements amb impacte visual al jardí i fins i tot per evitar sostraccions o desperfectes van sorgir els aspersors emergents que queden ocults en el terreny i només sorgeixen durant el procés de reg.
 
Descripció
El sistema de reg per aspersió està constituït bàsicament per una xarxa de distribució d'aigua; un sistema de control que inclou generalment un programador, unes electrovàlvules i uns difusors o filtres que la polvoritzen i la impulsen fins a les diverses zones de reg.
Els principals sistemes existents al mercat es poden dividir en dos grans grups: emergents i no emergents, que engloben tres grans conceptes:
  • Aspersors de impacte
  • Difusors
  • Aspersors de turbina
Els aspersors i difusors emergents es troben situats a nivell del sòl i en rebre pressió, una part d'ells emergeix sobre la superfície per produir la funció de reg. Finalitzada aquesta l'aspersor o difusor, gràcies un moll de retrocés, aquest torna a la seva posició retreta. En molts casos els aspersors i difusors disposen d'un petit filtre de malla per a la protecció dels broquets de polvorització de l'aigua.
 
Aspersors d'impacte (aspersor de superfície)
Són equips en els quals l'impacte de l'aigua sobre una peça mòbil produeix un desplaçament del doll d'aigua al llarg d'un recorregut predeterminat. Les parts més importants es poden veure en l'exemple de la figura 1.
 
Difusors (emergent)
Son equips fixes, més senzills, que permeten el reg d'un sector concret i fixe del terreny. Un exemple d'aplicació es pot veure a la figura 2. 
 
Aspersors de turbina (emergent)
Són equips que disposen d'una turbina que augmenta l'abast del raig d'aigua i permet el desplaçament del doll al llarg d'una secció del terreny.
Les parts més importants es poden veure en l'exemple de la figura 3.
 
No dubti en contactar amb nosaltres per qualsevol consulta o presupost sense compromís, als telèfons 971 581 844 - 653 820 868 (Miquel) – 653 820 869 (Joan), o través del correu electrònic info@fontaneriasesaigos.com

 

Share this
X