Energia Solar

Avui en dia el RITE obliga a que els habitatges de nova planta disposin d'un sistema de captació d'energia renovable, la més emprada és l'energia solar, una energia que un cop realitzada la inversió inicial es gratuïta, ja que prové del sol, i que serveix indistintament per a poder encalentir l'aigua, servir de recolzament al sistema de calefacció o per ajudar a l'escalfament d'una piscina.

Sistemes por termosifó

En els sistemes por termosifó, la circulació en el circuit primari solar s'efectua per convecció natural, degut a les diferències de densitat entre el fluid de treball calent i fred. Aquest principi se denomina circulació por termosifó, funciona sense bombes o controls o sigui sense necessitat d'energia elèctrica auxiliar i per tant, poden emprar-se en llocs on no es disposa de xarxa elèctrica.
Els sistemes por termosifó són els més econòmics que existeixen i molt indicats per instal·lacions petites.

Instal·lacions de A.C.S. petites de circulació forçada

Las instal·lacions petites corresponen a sistemes solars tèrmics per habitatges d'una o dues vivendes amb una àrea de captació de fins aproximadament 10m² i un acumulador d'uns 500 litres. Aquests sistemes ja no funcionen por termosifó, sinó que la circulació del fluid serà forçat per una bomba Figura 2.
Aquestes instal·lacions consten d'un sistema captador (bàsicament els col·lectors), un sistema d'acumulació amb intercanviador de calor (que seria el dipòsit d'aigua calenta), una bomba circuladora i un regulador que controla el circuit. Des de l'exterior només es veuen els col·lectors solars, instal·lats habitualment a la coberta de la vivenda.

Instal·lacions de A.C.S. amb acumuladors d'aigua sanitària

Les instal·lacions proveïdes d'un camp de col·lectors de més de10m² i fins a 50m² es defineixen com instal·lacions  mitjanes. Solen instal·lar-se en edificis residencials plurifamiliars, així com també en poliesportius, càmpings, etc., en els que el consum diari d'aigua calenta supera els 500 litres. Els sistemes de més de 50m² d'àrea de captació se consideren ja instal·lacions grans.
En aquestes instal·lacions se separa l'acumulador solar de l'acumulador del sistema de encalentiment convencional.

Instal·lacions solars de A.C.S. y calefacció

La calefacció d'una vivenda, presenta un dels consums energètics més grans de la demanda total d'energía d'aquesta. Es dimensiona el sistema per obtenir la fracció solar de A.C.S. necessària y posteriorment donar recolçament al sistema convencional de calefacció (caldera de gas, gas-oil, elèctrica o biomasa...), recolçament que consisteix entre el 20% i el 50% de la demanda energètica de la calefacció.

És important destacar que el sistema emisor de calor (Radiadors, sòl radiant, sòcol radiant, fan-coil...) que és més convenient emprar, és el de baixa temperatura (<=50º C), d'aquesta forma el nostre sistema solar té major rendimient. Figura 4.

Sistemes combinats de A.C.S. i calefacció

En aquests sistemes, l'acumulador es carrrega d'igual forma que en les instal·lacions d'A.C.S. petites, a travès del circuit primari, mitjançant l'ús d'un senzill control diferencial de temperatura.

Instal·lacions solars de climatització de piscines

Amb instal·lacions solars per climatitzar piscines s'aconsegueix allargar la temporada de bany i millorar el nostre confort augmentant uns graus la temperatura de la piscina.

El sistema consisteix en uns senzills col·lectors solars de polipropilè, a cost molt reduït, que s'instal·len en paral·lel amb el sistema de filtrat. També es pot emprar l'aigua calenta sobrant que generen els col·lectors solars tèrmics d'una instal·lació de ACS o ACS + calefacció a l'estiu, i emprar-se per encalentir una piscina exterior.

No dubti en contactar amb nosaltres per qualsevol consulta o presupost sense compromís, als telèfons 971 581 844 - 653 820 868 (Miquel) – 653 820 869 (Joan), o través del correu electrònic info@fontaneriasesaigos.com

 

 

Share this
X